Menu

Werkterreinen

Ouwersloot Kerkhoven adviseurs | accountants is een full-service accountantsorganisatie. Onze kennis op het gebied van bedrijfsprocessen, administratieve processen, verslaggeving intern en extern is de basis voor onze producten. Verder is ons product gestoeld op brede bedrijfseconomische kennis en gedreven door verbetering en groei. Vooruitgang, probleemoplossend vermogen, dat is de meerwaarde die wij aan onze producten meegeven. Dat doen we door advies en accountancydienstverlening zodanig samen te voegen dat een symbiose ontstaat van beide zaken. U ziet dit in het vroeg kunnen anticiperen, problemen voor zijn, oplossen waar het moet, de weerslag van bedrijfsprocessen op balans en winst- en verliesrekening tot uiting kunnen brengen, standpunten bepalen.

Ouwersloot Kerkhoven adviseurs │accountants richt zich op het praktisch bijstaan en ondersteunen van ondernemers, met name op het gebied van financieel administratieve dienstverlening. Wij begeven ons op onderstaande werkterreinen: