Menu

Advies en implementatie administratieve organisatie

  • Risico-inventarisatie en procesanalyse,
  • (her-)ontwerp van bedrijfsprocessen en administratieve processen,
  • Implementatie van interne controles en functiescheiding,
  • Het inrichten van de ‘boekingsgang’,
  • Het bepalen van managementinformatie en het inrichten van rapportages,
  • Het vaststellen van ondernemingsdoelstellingen en deze meetbaar maken, aansluitend aan de ondernemingsstrategie.

Naast de samenwerking met specialisten zorgen wij er middels aansluiting bij vaktechnische ondersteuners voor dat ook onze eigen kerndiensten op hoog niveau blijven. Wij zijn aangesloten bij de vakgroepen Extendum, Samenwerkende Register Accountants, Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, College van Belastingadviseurs, Orde van Organisatieadviseurs en de Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen.