Menu

Administratieve dienstverlening

  • Het voeren van uw complete bedrijfsadministratie,
  • Het opstellen van de jaarrekening en de aangifte IB/VPB,
  • Het verzorgen van de aangifte BTW,
  • Het verzorgen van tussentijdse informatie (bijvoorbeeld maandelijkse balans en resultatenrekening),
  • Het verzorgen van de loonadministratie, administratieve afhandeling van personele mutaties en aangiften loonbelasting,
  • Het leveren van administratieve ondersteuning en adviezen.

Naast de samenwerking met specialisten zorgen wij er middels aansluiting bij vaktechnische ondersteuners voor dat ook onze eigen kerndiensten op hoog niveau blijven. Wij zijn aangesloten bij de vakgroepen Extendum, Samenwerkende Register Accountants, Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, College van Belastingadviseurs, Orde van Organisatieadviseurs en de Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen.