Menu

Accountancydiensten

  • Financiële audit,
  • Operationele audit,
  • Bijzondere onderzoeken ter zake van de verstrekking van diverse verklaringen,
  • Verstrekking van ‘management-letters’,
  • Ondersteuning inzake de jaarafsluiting en samenstelling van de jaarrekening,
  • Adviezen en ondersteuning inzake verslaggeving en waardering,
  • Uitvoering van waarderingen inzake bedrijfsoverdracht en acquisitie,
  • Due diligence onderzoeken inzake fusies en overnames, kwalitatief en kwantitatief.

Naast de samenwerking met specialisten zorgen wij er middels aansluiting bij vaktechnische ondersteuners voor dat ook onze eigen kerndiensten op hoog niveau blijven. Wij zijn aangesloten bij de vakgroepen Extendum, Samenwerkende Register Accountants, Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, College van Belastingadviseurs, Orde van Organisatieadviseurs en de Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen.